Omílání

Společnost Flídr metal s.r.o. (dříve FLÍDR s.r.o.) využívá omílání jako metodu pro úpravu povrchu dílců. Svým zákazníkům nabízíme využití technologie omílání v kooperaci s naší firmou. Zároveň poskytujeme poradenství při využití technologie omílání, výrobu a prodej omílacích strojů včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

V každém procesu výroby kovových součástí, ať se jedná o lití, lisování, řezání nebo obrábění, vznikají nerovnosti, otřepy a znečištění povrchu výrobků. Jejich tvar bývá rozmanitý, ale technologie k jejich odstranění je vždy podobná. Pomocí omílání lze řešit celou škálu technologických požadavků, jako je odstraňování otřepů a zaoblování hran, vyhlazování povrchu a jeho leštění, broušení, odmašťování a čištění, odstraňování okují či broušení řezu.

Technologie omílání pro povrchové úpravy nabízené firmou Flídr metal s.r.o.

Technologie OMÍLÁNÍ pro povrchové úpravy Volba omílacího zařízení vychází z velikosti součásti, která se má omílat, jejího tvaru a z požadovaného vzhledu obrobku. Vždy než navrhneme technologii, musíme zjistit, co je od procesu omílání očekáváno. Mezi nejčastější technologické požadavky zákazníků na omílání patří odstraňování otřepů. Pro takový proces je možné vybírat z různých tvarů omílacích van: žlabové, kruhové, elipsoidní, průběžné omílací stroje, odstředivé omílací zařízení TURBO a ucelené výrobní linky, jejichž hlavním přínosem je ekonomický provoz omílacího zařízení. Cest, jak dosáhnout požadovaného výsledku po omílání, je vždy několik. Proces omílání nijak neovlivňuje následné operace - pokovení žárové i galvanické, aplikaci KTL, lakování, poplastování.

Praktické využití technologie omílání

Praktické využití technologie omíláníCo lze omílat? Všechny kovy, plast, gumu, drahé kamení atd. U řady obrobků je požadován hladký povrch. U dekorativních prvků je to lepší design, u kulových čepů nižší tření, u turbínových lopatek tryskových motorů nižší odpor vzduchu, u nábytkového kování tenčí vrstva kovu při následné galvanické úpravě, u šnekových převodů nižší otěr, nižší hlučnost u ložisek atd.

Omílání se používá k opracování polotovarů zubních protéz, ve zlatnictví na výrobu šperků, v hotelech na mytí a leštění příborů. Omílacím strojem jsou leštěny do vysokého lesku kloubní náhrady. Speciální procesy na bázi základní technologie omílání umožňují nahradit drahou ruční práci při odstraňování otřepů, broušení, leštění, a to mnohdy i v lepší technické kvalitě.

Ptejte se na možnosti omílání, i když z Vašeho pohledu se Vám jeví dotaz jako nevhodný.

Broušení a leštění současně

Broušení pomocí brusné pasty umožňuje operaci broušení a leštění současně, resp. bezprostředně po sobě následující jako jeden technologický úkon. Ve vibračním omílacím stroji dochází ke kontinuálnímu vzájemnému pohybu obrobků a masy tělísek s hmotou tvořenou speciálními brusnými kameny a lešticími minerálními přísadami. V průběhu omílání nejprve dojde k vybroušení drsného povrchu. Spotřeba vody v této fázi procesu je minimální, doplňují se pouze ztráty vzniklé odparem. Jakmile je broušením dosaženo požadované drsnosti povrchu, jsou minerálie ze stroje odplaveny a proces broušení se mění na leštění a pokračuje dále s lešticími tělísky. Za stálého proplachování vodou s kompoundem dosáhneme požadovaného lesku.

 

Odmašťování a broušení

Odmašťování a broušeníPři lisování, obrábění, tváření atd. jsou používána nejrůznější mazadla, převážně na bázi minerálních olejů. Je běžné provádět odmašťování současně s jinými operacemi. Ideální pro odmašťování omíláním jsou velké série dílců. Omíláním lze odstraňovat z povrchu mastnoty, vrstvy rzi, okují anebo nežádoucí zabarvení po předchozích tepelných úpravách. Běžnými (pH-neutrálními) sloučeninami nelze mnohdy požadovaného odmaštění dosáhnout, proto je nutné použít kyselé nebo zásadité kompoundy. Obrobky odmaštěné s použitím kyselých sloučenin musí být po skončení operace tak dlouho proplachovány, až vzorky vody z oplachu reagují neutrálně. Po neutralizaci následuje pasivace. Ocelové dílce musí být chráněny proti korozi, dílce z barevných kovů proti ztmavnutí (oxidaci). S použitím některých speciálních sloučenin lze moření a pasivaci spojit do jedné operace, neboť látky mají vícenásobný účinek. Při moření a odstraňování zabarvení po tepelné úpravě může být současně a bez nutnosti další technologické operace prováděno i leštění, pokud místo brousicích omílacích tělísek použijeme lešticích tělísek nebo nerezových kuliček.

Odstředivé omílací stroje TURBO

 

BOS - nejen agresivní odjehlováníOdstředivé omílací stroje mají pevný plášť a rotující dno, které uvádí do pohybu masu omílacích tělísek a obrobků. Působením odstředivé síly vystupuje masa tělísek vzhůru podél stěny pracovního prostoru až do bodu, kde má nulovou kinetickou energii. Gravitace pak způsobí její návrat zpět na rotující dno. Takto složený spirálový pohyb a velké odstředivé síly způsobují vysoký tlak a intenzivní pohyb obrobků a odjehlovacích tělísek. Díky tomu dochází k velmi intenzivnímu odjehlování s krátkými pracovními časy.

Použití odstředivých omílacích strojů při omílání umožňuje nejen agresivní odjehlování hranu sériových dílců, ale i šetrné vyhlazování povrchu a leštění. Příkladem výrobků odjehlovaných v odstředivých omílacích zařízeních jsou např. vojenské nože, destičky a čepy řetězů moto-velo, klipsy propisovacích tužek, různá pouzdra a mince. Existují však i případy odjehlování lamel pro textilní stroje o tloušťce menší než 0,3 mm v odstředivých strojích. Případně odjehlování plastových výlisků a odjehlování gumových manžet.

Správný výsledek odjehlovacího procesu ovlivňuje vhodný výběr strojního zařízení, kompoundů a omílacích tělísek.

Kooperace omílání

Nabízíme Vám možnost kooperace omílání na vibračních kruhových a žlabových omílacích strojích a odstředivém omílacím stroji. Máme k dispozici kruhovou vibrační sušku a průběžnou horkovzdušnou sušku.

Většinu dílců jsme schopni zpracovat do 48 hodin. K vypracování nabídky na kooperaci potřebujeme výkresovou dokumentaci, foto a popis požadavku na omílání (odstranění otřepů, sjednocení vzhledu povrchu, otupení hran na lisovaných dílcích atd.).

Kooperace omíláníKooperace omílání

  • Odmašťování a broušení
  • Odmašťování a broušení
  • Odmašťování a broušení
  • Odmašťování a broušení
  • Odmašťování a broušení
Máte dotaz nebo návrh spolupráce?
Kontaktujte nás!